Công tơ điện tử hiển thị 6 thông số AC 100A PZEM-022

Mã SP:

(94) Lượt mua

Giá cũ: 235,000 đ
Giá: 213,850 đ
Phân Loại: