Đế pin 26650, ghép và giữ cố định cell, loại 3 cell

Mã SP:

(0) Lượt mua


Giá: 3,000 đ
Phân Loại:

Click logo để mua sản phẩm này trên sàn thương mại ! :