Mạch chuyển đổi nguồn 12V DC AC sang nguồn đối xứng +-15V +-38V

Mã SP:

(96) Lượt mua

Giá cũ: 252,000 đ
Giá: 234,360 đ
Phân Loại: