Mạch inveter 12V ra 110V 175V 200V 220V 200W DC AC sóng vuông 20kHz

Mã SP:

(77) Lượt mua

Giá cũ: 225,000 đ
Giá: 198,000 đ
Phân Loại: