Mạch nguồn cách ly chuyển đổi điện 220V AC ra nguồn đối xứng +-38V DC

Mã SP:

(78) Lượt mua

Giá cũ: 158,000 đ
Giá: 155,000 đ
Phân Loại: