Mạch nguồn đối xứng 12v DC ra +-24v DC

Mã SP:

(56) Lượt mua

Giá cũ: 265,000 đ
Giá: 235,850 đ
Phân Loại: