Mạch phân tần 3 đường tiếng 3 Đường tiếng Bass - Mediant - Treble có dây nối

Mã SP:

(0) Lượt mua


Giá: 85,000 đ
Phân Loại:

Click logo để mua sản phẩm này trên sàn thương mại ! :