Mạch phân tần 3 đường tiếng 3WAY Bass Mediant Treble

Mã SP:

(12) Lượt mua


Giá: 99,000 đ
Phân Loại: