Màng Loa cộng hưởng, Loa Bass Thụ Động 88 * 48mm

Mã SP:

(19) Lượt mua

Giá cũ: 40,000 đ
Giá: 29,000 đ
Phân Loại: