Màng loa cộng hưởng , loa bass thụ động 87 * 55mm

Mã SP:

(42) Lượt mua

Giá cũ: 49,000 đ
Giá: 45,080 đ
Phân Loại: