Mạch trạm hàn T12, màn Oled 0.96 inch /1.3 inch - Bo mạch chủ T12 tự làm cực dễ (Nguồn T12 chính hãng)

Mã SP:

(92) Lượt mua


Giá: 185,000 đ
Phân Loại: