Ôc vít 4 cạnh thép không gỉ 304 màu trắng M3 * 6/8/12/16/20/25mm(M3 *14mm)

Mã SP:

(3,500) Lượt mua


Giá: 1,000~1,500 đ
Phân Loại:
 • M3 *8mm
  Giá: 1,000 đ
 • M3 *12mm
  Giá: 1,200 đ
 • M3 *16mm
  Giá: 1,500 đ
 • M3 *20mm
  Giá: 1,500 đ
 • M3 *25mm
  Giá: 1,500 đ

Click logo để mua sản phẩm này trên sàn thương mại ! :